Verdía ofrécelles servizos paralelos aos seus clientes, co obxectivo de completar a súa oferta e achegar unha asistencia integral:

Auditoría

Seguros

Comercio exterior

Xestión de patrimonio

Multibanca