icons_VERDIA-05Verdía Asistencia Financeira abarca un grande abano de servizos:

Principais servizos:

  • Externalización de funcións da área financeira: contable-administrativa-laboral-tributaria.
  • Elaboración do plan de negocio.
  • Captación de recursos financeiros. Negociación bancaria.
  • Dirección financeira.
  • Financiamento de I+D: subvencións ou créditos e deducións fiscais.