Información xeral

O enderezo URL [PÁXINA WEB www.verdia.es] (en diante, o sitio web) é un dominio rexistrado por F. Verdía, S.A.U. (en diante, a empresa) con domicilio social en r/ Bolivia, 4 15004 A Coruña e CIF : A15052939.

Esta páxina ten carácter informativo e de exclusivo uso persoal. O seu obxectivo é facilitarlle ao público en xeral o coñecemento dos produtos e os servizos ofrecidos. O acceso ao sitio web é, en principio, gratuíto, sen prexuízo de que a contratación de produtos ou servizos a través do sitio web estea suxeita a unha contraprestación económica.

A persoa usuaria comprométese a non utilizar o sitio web nin a información ofrecida nel para a realización de actividades contrarias á lei, a moral ou a orde pública, e a respectar as condicións de uso establecidas pola empresa.

Propiedade intelectual e industrial

A empresa é titular dos dereitos de propiedade intelectual sobre o contido deste sitio web, incluíndo, a modo enunciativo e sen carácter limitativo, deseño gráfico, códigos, fontes, textos, imaxes, vídeos, marcas, logos ou signos distintivos, ou dispón dos permisos necesarios para a súa utilización.

Prohíbese a modificación, copia, reprodución, descarga, transmisión, distribución ou transformación dos contidos do sitio web se non se ten a autorización do titular dos correspondentes dereitos ou se non se encontra legalmente permitido.

A lesión por parte de terceiros dos dereitos de propiedade intelectual ou calquera outro dereito sobre o contido deste sitio web, titularidade da empresa, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

Contido web e ligazóns

A información contida neste sitio web pode non ser correcta; por iso a empresa non se responsabiliza de calquera dano ou perda directa ou indirecta que poida ocasionar a exactitude, integridade ou veracidade da devandita información, así como tampouco do uso por terceiros do contido deste sitio web, nin dos posibles erros no acceso a esta. Ao mesmo tempo, a empresa resérvase o dereito a suspender temporalmente a accesibilidade ao sitio web cando sexa necesario, sen necesidade de previo aviso.

Este sitio web contén ligazóns a páxinas externas, aínda que a empresa non é responsable dos contidos das mencionadas páxinas (é responsabilidade do usuario rexerse polos termos e condicións de utilización das páxinas consultadas) nin do mal uso nin as actividades contrarias á lei, a moral ou a orde pública que realicen os usuarios nas citadas páxinas.

Ao mesmo tempo, o establecemento de calquera hiperligazón desde unha páxina web deberá efectuarse á páxina principal do sitio web. Queda prohibida a reprodución total ou parcial de ningún dos servizos contidos no sitio web da empresa.

Modificación dos termos e condicións de uso

As presentes condicións xerais e as particulares que eventualmente poidan establecerse, e coa redacción que presenten en cada momento, teñen unha duración indefinida, e permanecerán en vigor mentres o portal continúe activo. A empresa resérvase en todo caso o dereito unilateral de modificar as condicións de acceso a estas, así como o seu contido.

Lexislación e xurisdición aplicables

As presentes condicións de uso réxense pola lei española e as partes acordan someterse á xurisdición dos xulgados e e tribunais da Coruña en caso de disputa ou controversia relacionada coa aplicación ou interpretación desta.